เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของวงการ ebook

เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของวงการ ebook
ได้มีการพูดถึงประวัติความเป็นมาหรือพัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันไว้มากมาย ซึ่งความคิดใน เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ปรากฏในนิยายทางด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ตอนหลังปี ค.ศ. 1940 เป็นหลัก การใหม่ของคอมพิวเตอร์ตามแบบแผน IBM มีสินค้าหมายถึงBook Masterรายละเอียดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ในปี 1980 รวมทั้งก่อนปี 1990ในขั้นแรก มี
2 ส่วนหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับคู่มืออ้างอิง รวมทั้งการ เล่าเรียนหรรษางานที่เกี่ยวกับอ้างอิงชอบเป็นเรื่องของการผลิตรวมทั้งการเผยแพร่เอกสารทางด้านวิชาการ พร้อมๆกับการสร้างสินค้าที่สลับซับซ้อนเป็นต้น

ว่า Silicon Graphics , Novell รวมทั้งผู้สร้างได้ผลิตคู่มือDynatext ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณ 12 ชื่อ ตามแบบเทคโนโลยีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ในตอนสิบปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ได้มองเห็นความพากเพียรที่จะนำสินค้าที่คล้ายกับเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา จำหน่ายในโลกที่ข้อเท็จจริง แม้กระนั้นโดยมากก็ล้มเหลว แต่ว่าก็มีบ้างที่ยังพอยู่ในตลาด อาทิเช่น Book man หรือFranklin Bookman

ซี่งการใช้แรงงานยังคงไกลห่างที่จะเข้ามาเชื่อมโยงในตลาดกระแสแมนสตีมได้ ปัญหา ของเครื่องใช้ไม้สอยพวกนี้ก็คือ จอภาพขนาดเล็กที่สามารถที่จะอ่านออกได้ยาก อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ออกจะ สั้น อีกทั้งไม่มีเทคโนโลยีในการแปลงรหัส (encryption) เพื่อคุ้มครองป้องกันข้อมูลของผู้พิมพ์จำหน่ายในเรื่องของ ลิขสิทธิ์ของตัวหนังสือ อีกทั้งแนวทางขายและก็แสดงผลลัพธ์ต่างๆกันก็ยังไม่สบายต่อผู้ใช้ ดังเช่นว่าการใช้ ซีดีรอมหรือตลับใส่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความเจริญอันหนึ่งที่ได้เขามามีส่วนช่วยให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำเนิดความคืบหน้าเร็วขึ้นจนกระทั่ง สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบก็คือ แล็บท็อปคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือการนำเล็กน้อย ของแล็บท็อปอาทิเช่น สกรีน มาใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญก็คือ ในระยะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ราคาของ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้น้อยลงไปๆมาๆก จนกระทั่งทำให้การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพสูง นอก จากนี้การบูมของอินเตอร์เน็ตก็ได้เข้ามาทำให้มนุษย์สามารถส่งสิ่งที่เป็นเอกสารหรือหนังสือได้คราวละ มากมายๆ